Digitrükk

Digitrükki saab kasutada trükkimisel erinevatele pehmepinnalistele toodetele nagu rõivad, kotid jms.
Trükimaterjal kantakse aslumaterjalile siirdemeetodil.